top of page

Självledarskap

Camilla Vahlberg med sin bok Det hållbara arbetslaget

En utmaning är att få var och en i teamet att bidra och få bidra med sin del för att alla ska må bra och utvecklas enskilt och som grupp. Dessa tre bilder är utformade för att kunna vara ett bidrag i att - Alla är viktiga och alla behövs! 

Underlaget kan användas efter genomförd föreläsning eller läsning av boken "Det hållbara arbetslaget"- Samspel och självledarskap i förskolan, men även efter olika kompetensutvecklingsinsatser.

Har du frågor eller vill veta mer får du gärna kontakta mig. Jag finns när du behöver stöd av mig. Som externt stöd av mig som föreläsare, coach eller projektledare i er utveckling av samarbetsmiljö, för god hälsa, välmående och kvalitet. Är det inte aktuellt för dig kanske du vet någon annan kollega som behöver det.

Lycka till! 
 

Ladda ner presentationen "Individuell plan - Medvetet ansvarstagande självledarskap" i pdf-format

Vad ska jag göra utifrån den kunskap och kompetens jag fått utifrån föreläsningen/boken "Det hållbara arbetslaget" för att utveckla vårt samarbete i vårt arbetslag/på vår förskola?


Vad ska jag fortsätta göra, börja göra och sluta göra?


Vilka resultat tror jag det kommer utmynna i för mig, mina kollegor och min rektor?

Bild 1 - Planering

Planering.

Vad har jag gjort utifrån min planering under den tid som gått efter föreläsningen/boken "Det hållbara arbetslaget" och vilka effekter har det fått för vårt samarbete?


Vad har jag fortsatt göra, slutat göra och börjat göra?


Vilka resultat har det utmynnat i för mig, mina kollegor och min rektor?

Bild 2 - Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering.

Här undersöker vi vad varje individ uppfattar som viktigt för fortsatt yrkespersonlig utveckling hos individ, arbetslag och hela teamet.

Det här möjliggör att var och en bidrar med värdefull input till fortsatt utveckling genom att man tar/får ta ansvar för individuell, arbetsgrupp och hela teamets utveckling.

Bild 3 - Analys för fortsatt utveckling

Analys för fortsatt utveckling.

Individuell plan - Medvetet ansvarstagande självledarskap

bottom of page