top of page

Om boken

Camilla Vahlberg med sin bok Det hållbara arbetslaget

Boken är väl förankrad i teori och forskning

Jag har skrivit en bok om vad som behövs för att skapa ett gott samarbete i arbetsgrupper - Det hållbara arbetslaget. Samspelet i förskolan arbetslag är avgörande för kvaliteten på verksamheten och för pedagogernas inre hälsa. 
I boken ger jag konkreta redskap för att utveckla ett positivt samarbetsklimat och belyser bland annat:

 

  • självledarskap

  • kommunikation

  • konfliktlösning

  • stress

 

När vi som individer får insikt om vår egen makt att påverka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, kan vi även utveckla friska och hållbara arbetslag i förskolan. 


Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal, vilket gynnar både pedagogerna och förskolan som organisation. Skillnaden märks i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.


Boken är väl förankrad i teori och forskning. Den hjälper dig och ditt arbetslag att navigera i en inre och en yttre värld och att skapa en lärande organisation. Du får också läsa om två fiktiva arbetslag, som ger exempel på vanliga fallgropar och lösningar i förskolan.


Boken är generellt användbar för dig som arbetar i arbetslag oavsett bransch. Det som är unikt just för förskolan är de exempel som de fiktiva arbetslagen från förskolan visar på, samt en del lagar jag hänvisar till. 

 

"Ett systematiskt arbete med samspelskompetens skapar större arbetsglädje, bättre samarbete och lägre sjuktal"

Jag rekommenderar varmt att använda boken i en bokcirkel på er arbetsplats

Boken ger er en gemensam grund för att skapa en social hållbar arbetsmiljö. När ni var och en intar ett öppet mind-set i bokcirkelns samtal blir boken ett kraftfullt verktyg för att främja samarbete, hälsa, välmående och kvalitet på er förskola. 


- Hur då, kanske du funderar på? 


Här beskriver jag några exempel: 
 

  • Genom er dialog kring bokens exempel och reflektionsfrågor stärker ni era relationer som främjar en mer positiv arbetsmiljö

  • Utifrån er gemensamma läsupplevelse i arbetslaget kan ni lättare prata om känsliga saker med hjälp av bokens exempel och reflektionsfrågor

  • I ett strukturerat samtal kring boken får ni bättre förståelse för varandras intressen och perspektiv, vilket främjar respekten för varandras olikheter, som ökar er kommunikationsförmåga

  • Det nyfikna öppna samtalet möjliggör för er alla att ta del av och dela med er av de olika perspektiv i arbetsgruppen, som är en grund för utveckling.

Du beställer boken via Lärarförlagets hemsida

Boken Det hållbara arbetslaget av Camilla Vahlberg.
bottom of page