top of page

​Social utveckling ger hållbar utveckling

Tillsammans med mig skapar ni en positiv och hållbar social arbetsmiljö!

Camilla Vahlberg, föreläsare.
FÖRELÄSNINGAR
med vetenskaplig grund

I mina föreläsningar integrerar jag teorier och praktiska övningar som ger upplevelser och förståelse för komplexiteten i samarbete och kommunikation.

 

Genom vardagsexempel illustrerar jag olika handlingsalternativ och deras påverkan på samarbetet, vilket väcker skratt och insikter om hur våra val, både medvetna och omedvetna, påverkar oss själva och arbetsgruppen.


Mitt upplägg syftar till att väcka nyfikenhet och öka självkännedom. Det främjar ansvarstagande självledarskap för att sätta verksamhetens behov i fokus.

 

När vi arbetar tillsammans med gemensam kraft i stället för samtidigt skapar vi en mer hållbar och resilient arbetsmiljö där vi bättre kan hantera regelbundna utmaningar i vardagen. 

Jag föreläser för rektorer, ledningsgrupper, pedagoger, arbetslag och hela enheter inom förskolan, privata och kommunala.

MER OM FÖRELÄSNINGARNA

MER OM SJÄLVLEDARSKAP

COACHNING

Genom min lösningsfokuserade coachning vägleder jag dig till att identifiera det som redan fungerar och hur du bygger vidare på det för att nå ditt önskade läge.

 

Genom att vi identifierar positiva delar skapar det energi och tillit till att vi i arbetsgruppen, eller jag som individ, redan har förmågan att göra saker bra. Denna coachning har sin grund i positiv psykologi.

 

Jag erbjuder coachning både i grupp och enskilt.

UTVECKLINGSPROJEKT

När du som rektor i förskolan arbetar med projekt kring hälsa, välmående och kvalitet hos de vuxna, prioriterar du behoven av att skapa en hållbar och positiv arbetsmiljö, främja personalens utveckling samt säkerställa hög kvalitet i förskolans verksamhet.

 

Detta har positiva konsekvenser för både personal och barn. Genom att stödja de vuxnas hälsa och välmående skapas en mer gynnsam miljö för barnens utveckling och lärande.

Att skapa en sund och stödjande arbetsmiljö är avgörande för att behålla och attrahera kompetent personal.

 

Jag vill gärna vara en extern samarbetspartner i ditt projekt.

Kontakta mig för att ta det första steget mot en positiv förändring, 
för dig själv, din arbetsgrupp och hela förskolan.

Lång erfarenhet och bred utbildning

Jag har över 30 års erfarenhet av förskolans arbete och stora utveckling i olika roller som förskolechef, hälsocoach, specialpedagog,  och förskollärare. Utbildningarna jag genomfört bidar till en förståelse för de områden jag föreläser och coachar inom.

 

Jag är legitimerad förskollärare, specialpedagog, certifierad hälsocoach med e-hälsa och gått kurs i hälsofrämjande ledarskap. Har även utbildat mig till barnrättsstrateg.

 

Dessutom är jag utbildad certifierad inredare med kännedom om Feng Shui.

 

Vill främja självledarskap och självkännedom

När jag föreläser och coachar, delar jag med mig av konkreta verktyg för självledarskap och självkännedom, som påverkar både det professionella livet som det privata. 

Min passion är att främja hälsa, välmående och kvalitet hos vuxna i förskolan, vilket i sin tur skapar en gynnsam miljö för barnen. Tillsammans skapar vi hållbara individer och organisationer inom förskolan.

 

Jag har haft förmånen att föreläsa på samma event som några av Sveriges främsta förskoleforskare och sprider nu min kunskap runt om i Sverige och även internationellt. 

Väl förberedd anpassar jag till er verksamhet

Då varje människa och förskoleverksamhet är unik finns ingen universell lösning eller recept. Därför förbereder jag mig väl genom att träffa er för att höra om just ert behov och förväntningar för bästa resultat. 

Engagerad med hjärtat

Mitt engagemang för att skapa en positiv arbetsmiljö och främja hälsa, kvalitet och social hållbarhet är och har varit hjärtat i mitt arbete. Oftast är det små justeringar som skapar stora förändringar.


Målet är att frigöra tid från konflikthantering, stress och sjukfrånvaro för att skapa en positiv arbetsmiljö och hållbara individer.

OM MIG

Inspirationsbank för arbetsglädje på Instagram

bottom of page